سفرنامه های من؛ اسفراین

صعود قله شاه جهان - اسفراین

صعود قله شاه جهان - اسفراین

قله شاه جهان، مسیرهای متعددی برای صعود دارد که ما در این برنامه، از معروف ترین مسیر آن، صعود کردیم. معروف ترین مسیر صعود این قله، از روستای نوده بام، با ارتفاع 1725متر، می باشد. یعنی چیزی حدود 1355متر، باید صعود کرد تا به قله رسید.

ادامه مطلب ...
قلعه کسرق - اسفراین

قلعه کسرق - اسفراین

قلعۀ کسرق، در مجاورت روستای کسرق قرار دارد که در 21کیلومتری غربی اسفراین، واقع شده است. برای رسیدن به روستای کسرق، در ابتدا باید از شهر اسفراین خارج شده و وارد جادۀ بجنورد شویم. پس از 10کیلومتر، به روستای ایرج می رسیم. جادۀ فرعی روستای کسرق، از غرب روستای ایرج آغاز می شود و مسافت آن، 9کیلومتر می باشد.

ادامه مطلب ...
مقبره شیخ آذری - اسفراین

مقبره شیخ آذری - اسفراین

شیخ آذری اسفراینی، شاعر و عارفی است که نامش را کمتر شنیده ایم. او شخصیتی است که در دوره ای از زندگی خود، شاگرد سلوکی شیخ نعمت الله ولی در کرمان، می شود و از فیوضات و روش سیر و سلوک او، بهره ها می برد. مقبرۀ این عارف بزرگ، در 4کیلومتری غرب اسفراین و در مجاورت ارگ بزرگ بلقیس، قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...