بسم الله الرّحمن الرّحیم

«یا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ...»

ای مسلمانان، در راه اجرای عدالت، با تمام توان، ایستادگی کنید.

سورۀ نساء - آیۀ135

نکاتی اجمالی در مورد آیه:

در این آیه، یک اصل اساسى و یک قانون کلى دربارۀ اجراى عدالت، در همۀ موارد، بدون استثناء، ذکر مى کند و به تمام افراد با ایمان فرمان مى دهد که قیامِ به عدالت کنند. "قوامین" به معنای "بسیار قیام کننده" است؛ یعنى باید در هر حال و در هر کار و در هر عصر و زمان، قیامِ به عدالت انجام پذیرد؛ به گونه اى که این عمل، خُلق و خوى شما شود و انحراف از آن، بر خلاف طبع و روح شما گردد. تعبیر به "قیام" نیز در این آیه، کنایه از تصمیم، عزم راسخ و اقدام جدى دربارۀ اجرای عدالت است. با سستی و تکاهل، عدالتی اجرا نخواهد شد.

پیام های آیه:

به پاداشتن عدالت، هم واجب است، هم لازمۀ ایمان می باشد. «یا ایها الذین امنوا كونوا قوامین بالقسط»

قیام به عدالت، باید خوى و خصلت مؤمن گردد. كلمۀ «قوّام»، یعنى بر پا كنندۀ دائمى قسط و عدل.

عدالت باید در تمام ابعاد زندگى باشد. در اقامۀ عدل، نام مورد خاصّى برده نشده است. «قوّامین بالقسط»

 

 

ساحل شرقی اسکله جواد الأئمه

پارسیان - استان هرمزگان

زمان اجرای برنامه: فروردین1396

هر وقت رغبت پیدا می کنیم که جاذبه های طبیعی عجیب و غریب و منحصر به فرد را ببینیم، باید سفری به جنوب کشور داشته باشیم و از عجائب طبیعی آن دیدن کنیم. شاید وقتی حرف از دیدنی های خاص طبیعی جنوب می زنیم، همه ذهنشان به سمت عجائب هفت گانۀ جزیرۀ قشم می رود. مثل دره ستارگان و تنگه چاهکوه. اما باید بدانیم که عجائب طبیعی جنوب، محدود به جزیرۀ قشم نمی باشد و ما می توانیم در بسیاری دیگر از نقاط جنوب، این جاذبه ها را مشاهده کنیم. به عنوان مثال، یکی از جاذبه های طبیعی زیبای جنوب، پدیدۀ فرسایشی ساحل شرقی اسکله جواد الأئمه می باشد. من در سفر خودم به استان هرمزگان، به شهر پارسیان رفتم و از این جاذبه کم نظیر، دیدن کردم.

برای دیدن از این جاذبۀ طبیعی زیبا، باید از شهر پارسیان، به سمت دریا و بندر کوچک بستانو، حرکت کنیم که حدودا 10کیلومتر، مسافت دارد. از بندر بستانو نیز باید 3کیلومتر، به سمتِ غرب برویم تا به اسکلۀ جواد الأئمه برسیم. کافی است شما به ضلع شرقی اسکله بروید که مواجه می شوید با مجموعه ای از دیواره های بلند فرسایشی، که چشم هر بیننده ای را به خودش، مجذوب می کند. این جاذبۀ طبیعی، دست کمی از جاهای دیدنی قشم، ندارد اما به دلیل آن که معرفی نشده است، از حضور گردشگران محروم مانده است.

در حالی که خورشید، آخرین تابش هایش را می کرد به اسکله جواد الأئمه رسیدم و از پدیده های چشم نواز ساحل شرقی اسکله، عکاسی کردم. بسیار زیبا بود و واقعا لذت بردم.

پارسیان، شرقی ترین شهرستان استان هرمزگان می باشد که از شمال، به استان فارس و از غرب، به استان بوشهر و از جنوب، به دریا منتهی می شود. ساحل شرقی اسکلۀ جواد الأئمه، یکی از جاهای دیدنیِ عجیب و خاص استان هرمزگان، به حساب می آید.

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

موقعیت اسکله جواد الائمه بر روی نقشه

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

جاذبه های طبیعی ایران

 

 

جاذبه های طبیعی ایران

 

 

جاذبه های طبیعی ایران

 

 

جاذبه های طبیعی جنوب

 

 

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

جاذبه های طبیعی جنوب

 

 

جاذبه های طبیعی جنوب

 

 

جاذبه های طبیعی هرمزگان

 

 

جاذبه های طبیعی هرمزگان

 

 

جاذبه های طبیعی هرمزگان

 

 

جاذبه های طبیعی استان هرمزگان

 

 

جاذبه های طبیعی استان هرمزگان

 

 

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

جاذبه های طبیعی استان هرمزگان

 

 

جاذبه های طبیعی پارسیان

 

 

جاذبه های طبیعی پارسیان

 

نمایی زیبا از صخره های فرسایشی

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

جاذبه های طبیعی پارسیان

 

 

جاذبه های طبیعی پارسیان

 

 

جاذبه های طبیعی پارسیان

 

 

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

سواحل ایران

 

 

ساحل اسکله شرقی جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

سواحل ایران

 

سنگ هایی که سالیان دراز، همچون کوهی در برابر امواج دریا، ایستاده اند.

سواحل ایران

 

ساحلی نه از جنس ماسه، بلکه از جنس سنگ

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

سواحل جنوب ایران

 

 

سواحل جنوب ایران

 

 

سواحل جنوب ایران

 

 

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

نمای زیبای دیگر از صخره های فرسایشی

ساحل اسکله جواد الائمه

 

 

 اسکله جواد الائمه

 

ساحلی از جنس سنگ

سواحل جنوب

 

 

سواحل جنوب

 

نمای زیبای دیگر از صخره های فرسایشی

اسکله جواد الائمه

 

 

سواحل جنوب

 

حفره هایی که بر اثر برخورد امواج، با ساحل، به وجود آمده اند.

اسکله جواد الائمه

 

 

سواحل هرمزگان

 

 

سواحل هرمزگان

 

 

سواحل هرمزگان

 

 

سواحل استان هرمزگان

 

 

سواحل استان هرمزگان

 

چند تصویر زیبای دیگر از صخره های فرسایشیِ منطقه

اسکله جواد الائمه

 

 

اسکله جواد الائمه پارسیان

 

 

اسکله جواد الائمه پارسیان

 

 

سواحل استان هرمزگان

 

 

سواحل پارسیان

 

 

اسکله جواد الائمه پارسیان

 

 

اسکله جواد الائمه پارسیان

 

 

سواحل پارسیان

 

 

سواحل پارسیان

 

 

سواحل پارسیان

 

 

سواحل پارسیان

 

 

ساحلی متفاوت از ساحل های دیگر که تماما از جنس سنگ می باشد.

سواحل صخره ای ایران

 

 

سواحل صخره ای ایران

 

 

سواحل صخره ای ایران

 

 

سواحل صخره ای جنوب ایران

 

 

اسکله جواد الائمه پارسیان

 

 

سواحل صخره ای جنوب ایران

 

 

سواحل صخره ای جنوب

 

وسعت این پدیده فرسایشی، در یک عکس نمی گنجد.

سواحل صخره ای جنوب

 

 

سواحل صخره ای جنوب

 

 

سواحل صخره ای هرمزگان

 

 

نمایی جالب توجه از بخش مسطح ساحل صخره ای

سواحل صخره ای هرمزگان

 

 

سواحل صخره ای هرمزگان

 

 

سواحل صخره ای استان هرمزگان

 

 

سواحل صخره ای استان هرمزگان

 

 

سواحل صخره ای استان هرمزگان

 

 

سواحل صخره ای پارسیان

 

 

سواحل صخره ای پارسیان

 

گویا زیبایی ها و جلوه های عجیب، در ساحل شرقی اسکله جواد الائمه، قرار نیست تمام شود. در حال گشت زدن از ساحل بودم که ناگاه، منظره ای مرا به سمت خودش کشاند. یک پدیدۀ سنگیِ بسیار جالب، در کف ساحل که با لجن، تزئین شده بود و نمای بسیار زیبایی داشت.

سواحل صخره ای پارسیان

 

 

سواحل صخره ای پارسیان

 

 

جاذبه های فرسایشی ایران

 

 

جاذبه های فرسایشی ایران

 

 

جاذبه های فرسایشی ایران

 

 

جاذبه های فرسایشی جنوب

 

 

جاذبه های فرسایشی جنوب

 

 

جاذبه های فرسایشی جنوب

 

 

جاذبه های فرسایشی هرمزگان

 

 

جاذبه های فرسایشی هرمزگان

 

 

جاذبه های فرسایشی هرمزگان

 

 

جاذبه های فرسایشی استان هرمزگان

 

 

جاذبه های فرسایشی استان هرمزگان

 

 

جاذبه های فرسایشی استان هرمزگان

 

 

جاذبه های فرسایشی پارسیان

 

 

جاذبه های فرسایشی پارسیان

 

 

جاذبه های فرسایشی پارسیان

 

 

جاذبه های فرسایشی پارسیان

 

 

طبیعت ایران

 

 

طبیعت جنوب ایران

 

 

طبیعت جنوب ایران

 

 

طبیعت جنوب ایران

 

 

طبیعت جنوب

 

 

طبیعت جنوب

 

 

طبیعت جنوب

 

 

طبیعت هرمزگان

 

 

طبیعت هرمزگان

 

 

طبیعت استان هرمزگان

 

صدف زیبا

طبیعت استان هرمزگان

 

 

طبیعت پارسیان

 

 

طبیعت پارسیان

 

 

طبیعت پارسیان

 

 

طبیعت پارسیان

 

 

سواحل خلیج فارس

 

 

ساحل خلیج فارس

 

 

جاهای دیدنی پارسیان

 

 

سه عکس زیبا از این قسمت از صخره های فرسایشی که بی شباهت به یک غول خشمگین و با ابهت، نیست.

جاهای دیدنی پارسیان

 

 

جاهای دیدنی پارسیان

 

 

دیدنی های پارسیان

 

 

دیدنی های پارسیان

 

شکاف های خوفناکی که در این صخره ها، به وجود آمده اند.

دیدنی های پارسیان

 

 

اماکن گردشگری پارسیان

 

 

اماکن گردشگری پارسیان

 

 

اماکن گردشگری پارسیان

 

 

گردشگری پارسیان

 

 

گردشگری پارسیان

 

 

گردشگری پارسیان

 

 

جاذبه های گردشگری پارسیان

 

و باز هم نمایی دیگر از ساحل سنگی

جاذبه های گردشگری پارسیان

 

 

جاذبه های گردشگری پارسیان

 

 

مناطق گردشگری پارسیان

 

 

مناطق گردشگری پارسیان

 

 

مناطق گردشگری پارسیان

 

 

عکس های پارسیان

 

 

اماکن توریستی پارسیان

 

 

اماکن توریستی پارسیان

 

 

اماکن توریستی پارسیان

 

 

طبیعت بکر پارسیان

 

نمایی دیگر از صخره های فرسایشی

طبیعت بکر پارسیان

 

 

مکان های دیدنی پارسیان

 

غروب زیبا در ساحل اسکله جواد الائمهمکان های دیدنی پارسیان

 

 

غروب پارسیان

 

 

غروب پارسیان

 

 

غروب جنوب

 

 

غروب جنوب

 

 

غروب هرمزگان

 

 

غروب هرمزگان

 

 

غروب هرمزگان

 

 

خلیج فارس

 

 

طبیعت سواحل خلیج فارس

 

عکسی زیبا که حرکت امواج دریا، در آن محسوس می باشد.

طبیعت سواحل خلیج فارس

 

 

طبیعت سواحل خلیج فارس

 

 

شهرستان پارسیان

 

 

شهرستان پارسیان

 

 

شهرستان پارسیان

و اما در پایان...

یک جرعه معرفت...

امام باقر(علیه السلام) فرمودند:

«دروغگو، مردانگی ندارد. پادشاهی و سلطنت، برادری نمی شناسد. حسود، آسایش ندارد. بداخلاق و بدخوی، سروری و آقایی ندارد.»

فرازی از دعای کمیل که مناجات أمیرالمؤمنین(ع) با خداوند می باشد: (کتاب مفاتیحُ الجِنان)

«یا مَولایَ فَکَیفَ یَبقَی فِی العَذابِ وَ هُوَ یَرجو ما سَلَفَ مِن حِلمِکَ، أم کَیفَ تُؤلِمُهُ النّارُ وَ هُوَ یَأمُلُ فَضلَکَ وَ رَحمَتَکَ، أم کَیفَ یُحرِقُهُ لَهیبُها و أنتَ تَسمَعُ صَوتَهُ وَ تَرَی مَکانَهُ، أم کَیفَ یَشتَمِلُ عَلَیهِ زَفیرُها و أنتَ تَعلَمُ ضَعفَهُ، أم کَیفَ یَتَقَلقَلُ بَینَ أطباقِها وَ أنتَ تَعلَمُ صِدقَهُ، أم کَیفَ تَزجُرُهُ زَبانِیَتُها وَ هُوَ یُنادیکَ یا رَبَّهُ، أم کَیفَ یَرجو فَضلَکَ فی عِتقِهِ مِنها فَتَترُکُهُ فیها، هَیهاتَ ما ذَلِکَ الظَّنُّ بِکَ، وَ لا المَعروفُ مِن فَضلِکَ.»

ای مولای من، چگونه در عذاب بماند، کسی که امیدوار به حلم تو است و از گذشته تا کنون، حلم تو را چشیده است؛ و چطور آتش تو بسوزاند، کسی را که به فضل و رحمتت، امیدوار است؛ و چگونه آتش تو، کسی را به شعله کشد، با آن که تو صدای مناجاتش را می شنوی و مکانش را می دانی؛ و چگونه آتش تو، کسی را فرا گیرد با آن که تو به ضعف و ناتوانی او، آگاه هستی؛ یا چگونه کسی را میان طبقات آتش، عذاب دهی در حالی که تو به صدق و راستگویی او، عالِم هستی؟ یا چگونه کسی را در آتش، زجر دهی در حالی که او، تو را صدا می زند: یا ربِّ، ای پروردگارم؛ یا چگونه کسی را که امیدوار است به فضل تو، از دوزخ رهایی پیدا کند، نجات ندهی. بسیار دور و بعید است که از فضلی که همه از تو سراغ دارند، گمان برود که تو، چنین رفتاری با بنده ات داشته باشی.

فرازی از کتاب صَحیفۀ سجّادیّه که مناجات امام سجاد(علیه السّلام) با خداوند می باشد:

«كَم نَهىٍ لَکَ قَد أتَیناهُ، وَ اَمرٍ قَد وَقَفتَنا عَلَيهِ فَتَعَدَّيناهُ، وَ سَيِّئَةٍ إکتَسَبناها، وَ خَطيئَةٍ إرتَكَبناها، كُنتَ الْمُطَّلِعَ عَلَيها دُونَ النّاظِرينَ، وَ الْقادِرَ عَلى‏ اِعلانِها فَوْقَ القادِرينَ، كانَت عافِيَتُکَ لَنا حِجاباً دُونَ اَبصارِهِم، وَ رَدماً دُونَ اَسماعِهِم.»   دعای34 - شمارۀ2

پروردگار من؛ چه بسیار عملی که ما مرتکب شدیم، در حالی که تو از آن، نهی فرموده بودی و چه بسیار عملی که ما آن را ترک کردیم، در حالی که تو به آن، امر فرموده بودی و چه بسیار خطاها و بدی هایی که ما مرتک شدیم و کسی ندید، در حالی که تو از آن آگاه بودی و بهتر از هرکس می توانستی آن را آشکار و هویدا سازی، اما تو با لطف مهربانی ات، عیب ما را پوشاندی و راز ما را پنهان و مستور ساختی تا سایرین، از حالِ ما بی خبر بمانند.

«به امید ظهور یگانه مُنجی عالَم»

تقصیر ماست، غیبت طولانی شما     بغض گلو گرفتۀ پنهانی شما

بر شوره زار معصیتم گریه می کنی     جانم فدای دیدۀ بارانی شما

پرونده ام برای شما درد سَر شده     وضع بدم، دلیل پریشانی شما

ای وایِ من، که قلب شما را شکسته ام     آقا چه شد تبسّم رحمانی شما؟

ای یوسف مدینه، مرا هم حلال کن     عفو و گذشت، سُنّت کنعانی شما

آیا حقیقت است که اصلاً شبیه نیست     رفتار ما به رَسمِ مسلمانی شما؟

 

 

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در استان هرمزگان، اینجا را کلیک نمایید.

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در ایران، اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهدۀ صفحه اصلی سایت، اینجا را کلیک نمایید.