سفرنامه های من در گناباد

کویر کال شور گناباد

کویر کال شور گناباد

در جوار کال شور گناباد و در 25کیلومتری این شهر، رمل های نسبتاً بلندی در کنار جاده به چشم می خورند که می توانند فرصت خوبی برای استفادۀ گردشگران قرار بگیرند.

ادامه مطلب ...
پل تاریخی کال شور گناباد

پل تاریخی کال شور گناباد

در حاشیۀ جادۀ تربت حیدریه-گناباد و در 30کیلومتری شهر گناباد، کال شوری به نام کال شور گناباد وجود دارد که بر روی این کال شور، یک پل تاریخی زیبایی قرار گرفته است. ما در یک صبح سرد پاییزی، گذری بر این پل تاریخی زدیم.

ادامه مطلب ...