خبر ویژه پیمایش دره سینی - کلات

من در یکی از برسی های خود در گوگل ارث، دره ای را مشاهده کردم که در کنار روستای سینی و در فاصلۀ 30کیلومتری غرب شهر کلات قرار گرفته است. خیلی سریع جزئیات و مختصات آن را در جی پی اس قرار داده و در یک آخر هفته، به اتفاق 4نفر از دوستانم، از مشهد عازم منطقۀ کلات و روستای سینی شدیم.