خبر ویژه پیمایش روستای سهل آباد(قوچان) به روستای لالو(قوچان) و روستای بقیع(نیشابور)

در یک برنامۀ اکتشافی، مسیر روستای سهل آباد(قوچان) به روستای لالو(قوچان) که از یک درۀ طولانی عبور می کرد، پیمایش شد و در ادامۀ برنامه، مسیر روستای لالو به روستای بقیع(نیشابور)، که هم دره ای و هم گردنه ای بود نیز پیمایش شد. این برنامۀ سنگین دو روزه، یکی از خاطره انگیزترین برنامه های اجرا شدۀ من می باشد.