بسم الله الرّحمن الرّحیم

«أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ...»

هر کجا باشید، اگر چه در ساختمان ها و برج های بلند و محکم، مرگ سراغتان می آید.

سورۀ نساء - آیۀ78

نکاتی اجمالی در مورد آیه:

فرار از مرگ چه سودى براى انسان، مى تواند داشته باشد؟ شما در هر کجا که باشید، مرگ به دنبالتان مى شتابد و بالاخره روزى شما را در کام خود فرو خواهد برد، حتى اگر در برج هاى محکم باشید. پس چه بهتر که این مرگ حتمى و اجتناب ناپذیر، در یک مسیر سازنده و صحیح، همچون جهاد در راه خدا، انسان را دریابد. انسان همیشه باید طبق وظیفه اش عمل کند که اگر این اتفاق، افتاد، هیچگاه از مرگ، نگرانی و هراسی نخواهد داشت. هرگاه مرگ، نزدیکش شود، او مرگ را در آغوش می گیرد.

 

 

پاییز روستای کلاته آهن

طرقبه - استان خراسان رضوی

زمان اجرای برنامه: آبان1396

روستای کلاته آهن، با ارتفاع 1440متر از سطح دریا، در 9کیلومتری جنوب طرقبه، واقع شده است. این روستا، یکی از روستاهای ییلاقی طرقبه محسوب می شود که در روزهای تعطیل، مملو از گردشگر می باشد. رودخانه روستا و طبیعت پیرامون، بسیار زیبا و تماشایی است. شغل اکثر اهالی روستا، باغداری است و لذا باغ های زیادی در اطراف روستا، به چشم می خورد.

پاییز شده بود و من نمی خواستم فرصت عکاسی در این ماه را به راحتی از دست بدهم. تصمیم گرفتم برای عکاسی، به طبیعت روستای کلاته آهن بروم. پس از ورود به روستا و طبیعت اطراف آن و دیدن مناظر شگرف پاییزی، در طول 8ساعت پیمایش، متوجه شدم که روستای کلاته آهن، انتخاب خوبی برای عکاسی پاییزه بوده است.

کلاته آهن


موقعیت روستای کلاته آهن بر روی نقشه

کلاته آهنکلاته آهنجاهای دیدنی طرقبهجاهای دیدنی طرقبهجاهای دیدنی طرقبهجاهای دیدنی طرقبهجاهای دیدنی استان خراسان رضویجاهای دیدنی استان خراسان رضویجاهای دیدنی استان خراسان رضویجاهای دیدنی خراسان رضویجاهای دیدنی خراسان رضویجاهای دیدنی ایرانجاهای دیدنی ایرانجاهای دیدنی ایراندیدنی های طرقبهدیدنی های طرقبهدیدنی های طرقبهدیدنی های طرقبهدیدنی های استان خراسان رضویدیدنی های استان خراسان رضویدیدنی های استان خراسان رضویدیدنی های خراسان رضویدیدنی های خراسان رضویدیدنی های ایراندیدنی های ایراندیدنی های ایرانپاییز روستای کلاته آهنپاییز روستای کلاته آهنپاییز روستای کلاته آهنطبیعت طرقبهرودخانه های طرقبهرودخانه های طرقبهرودخانه های طرقبهرودخانه های طرقبهرودخانه های استان خراسان رضویرودخانه های استان خراسان رضویرودخانه های استان خراسان رضویرودخانه های خراسان رضویالاغ در روستاروستای کلاته آهنروستای کلاته آهنرودخانه های خراسانرودخانه های ایرانرودخانه های ایرانطبیعت طرقبهطبیعت طرقبهطبیعت استان خراسان رضویطبیعت استان خراسان رضویطبیعت استان خراسان رضویطبیعت خراسان رضویطبیعت خراسان رضویدرخت گیلاس در پاییزدرخت صنوبر در پاییزدرخت سپیدار در پاییزطبیعت ایرانطبیعت ایرانطبیعت ایرانطبیعت پاییزی طرقبهطبیعت پاییزی طرقبهطبیعت پاییزی طرقبهطبیعت پاییزی طرقبهطبیعت پاییزی استان خراسان رضویدرخت چنار در پاییزطبیعت پاییزی استان خراسان رضویطبیعت پاییزی استان خراسان رضویطبیعت پاییزی خراسان رضویطبیعت پاییزی خراسان رضویطبیعت پاییزی خراسانطبیعت پاییزی ایرانطبیعت پاییزی ایرانطبیعت پاییزی ایرانطبیعت پاییزی ایرانجلوه های پاییزی در طرقبهجلوه های پاییزی در طرقبهجلوه های پاییزی در طرقبهجلوه های پاییزی در طرقبهجلوه های پاییزی در استان خراسان رضویجلوه های پاییزی در استان خراسان رضویجلوه های پاییزی در استان خراسان رضویجلوه های پاییزی در خراسان رضویجلوه های پاییزی در خراسان رضویجلوه های پاییزی در ایرانجلوه های پاییزی در ایرانجلوه های پاییزی در ایرانروستای کلاته آهنپاییز و درخت چنارروستای کلاته آهنروستای کلاته آهنتصاویر پاییزی در طرقبهتصاویر پاییزی در طرقبهتصاویر پاییزی در طرقبهتصاویر پاییزی در طرقبهتصاویر پاییزی در استان خراسان رضویتصاویر پاییزی در استان خراسان رضویتصاویر پاییزی در استان خراسان رضویتصاویر پاییزی در خراسان رضویتصاویر پاییزی در خراسان رضویتصاویر پاییزی در ایرانتصاویر پاییزی در ایرانتصاویر پاییزی در ایرانتصاویر پاییزی در ایرانجاذبه های پاییزی ایرانروستای کلاته آهنپاییز طرقبهپاییز طرقبهپاییز طرقبهپاییز طرقبهپاییز استان خراسان رضویپاییز استان خراسان رضویپاییز استان خراسان رضویروستای کلاته آهنپاییز خراسان رضویپاییز خراسان رضویپاییز ایرانپاییز ایرانپاییز ایرانپاییز ایرانپاییز روستای کلاته آهنپاییز روستای کلاته آهندوآبی کلاته آهنجاذبه های طبیعی طرقبهجاذبه های طبیعی طرقبهجاذبه های طبیعی طرقبهجاذبه های طبیعی استان خراسان رضویجاذبه های طبیعی استان خراسان رضویپاییز و درخت گردورودخانه کلاته آهندره کلاته آهندره کلاته آهندره کلاته آهندره روستای کلاته آهنجاذبه های طبیعی خراسان رضویجاذبه های طبیعی ایرانجاذبه های طبیعی ایرانجاذبه های طبیعی ایرانپاییز هزاررنگه در اطراف مشهدپاییز هزاررنگه در اطراف مشهدپاییز هزار رنگه در اطراف مشهدروستای کلاته آهندیدنی های طرقبهدیدنی های استان خراسان رضویدیدنی های استان خراسان رضویدیدنی های خراسان رضویدیدنی های ایرانعکاسی پاییزی در طرقبهعکاسی پاییزی در طرقبهعکاسی پاییزی در طرقبهعکاسی پاییزی در اطراف مشهدعکاسی پاییزی در اطراف مشهدعکاسی پاییزی در اطراف مشهدعکاسی پاییزی در استان خراسان رضویعکاسی پاییزی در استان خراسان رضویعکاسی پاییزی در استان خراسان رضویعکاسی پاییزی در خراسان رضویعکاسی پاییزی در خراسان رضویعکاسی پاییزی در ایرانعکاسی پاییزی در ایرانعکاسی پاییزی در ایرانعکاسی پاییزی در ایرانعکاسی پاییزی در مشهد


نمایی از روستای کلاته آهن

روستاهای طرقبهروستاهای استان خراسان رضویروستاهای خراسان رضویروستاهای ایرانییلاقات طرقبهییلاقات طرقبهییلاق های طرقبهروستای کلاته آهنروستای کلاته آهنروستای کلاته آهنییلاقات استان خراسان رضوی
جرعه ای از دریا...

امام سجاد(علیه السّلام) فرمود:

«سخت ترین لحظه های آدمیزاد، سه موضع هست. لحظۀ اول، زمانی است که ملک الموت با او دیدار می کند. لحظۀ دوم زمانی است که در قیامت از گورش بر می خیزد. لحظۀ سوم زمانی است که در قیامت، نزد خداوند عزّوجلّ، می ایستد که اگر نیکوکار باشد، راهی بهشت می شود و اگر نیکوکار نباشد، راهی دوزخ می گردد.»

فرازی از "دعای کمیل" که مناجات أمیر المؤمنین(علیه اسّلام) با خدا می باشد: (کتاب مفاتیحُ الجِنان)

«ألّلهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبِ الَّتی تَهتِکُ العِصَمَ، ألّلهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبِ الَّتی تُنزِلُ النِّقَمَ، ألّلهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبِ الَّتی تُغَیِّرُ النِّقَمَ، ألّلهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبِ الَّتی تَحبِسُ الدُّعاءَ، ألّلهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبِ الَّتی تُنزِلُ البَلاءَ.»

خدایا، آن گناهم را که مُنجر به پرده دری و بی حیایی می شود را بیامرز؛ و آن گناهانم را که منجَر به ریزش بدبختی ها و از بین رفتن برکت می شود را بیامرز؛ و آن گناهانم را که منجر به دگرگون شدن نعمت ها می گردد را بیامرز؛ و آن گناهانم را که منجر به حَبس و بالا نرفتن دعاهایمان می شود را بیامرز؛ و آن گناهانم را که منجر به نزول بلا می شود را بیامرز.

فرازی از کتاب صَحیفۀ سجّادیّه که مناجات امام سجّاد(علیه السّلام) با خداوند می باشد:

«هَذا مَقامُ مَن تَداوَلَتهُ أیدِی الذُّنوبِ، وَ قادَتهُ أزِمَّةُ الخَطایا، وَ استَحوَذَ عَلَیهِ الشَّیطانُ، فَقَصَّرَ عَمّا أمَرتَ بِهِ تَفریطاً، وَ تَعاطَی ما نَهَیتَ عَنهُ تَغریراً. کَالجاهِلِ بِقُدرَتِکَ عَلَیهِ، أو کَالمُنکِرِ فَضلَ إحسانِکَ إلَیهِ حَتَّی إذا إنفَتَحَ لَهُ بَصَرُ الهُدَی، وَ تَقَشَّعَت عَنهُ سَحائِبُ العَمَی، أحصَی ما ظَلَمَ بِهِ نَفسَهُ، وَ فَکَّرَ فیما خالَفَ بِهِ رَبَّهُ، فَرَأی کَبیرَ عِصیانِهِ کَبیراً وَ جَلیلَ مُخالَفَتِهِ جَلیلاً. فَأقبَلَ نَحوَکَ مُؤَمِّلاً لَکَ مُستَحیِیاً مِنکَ، وَ وَجَّهَ رَغبَتَهُ إلَیکَ ثِقَةً بِکَ، فَأمَّکَ بِطَمَعِهِ یَقیناً، وَ قَصَدَکَ بِخَوفِهِ إخلاصاً، قَد خَلا طَمَعُهُ مِن کُلِّ مَطموعٍ فیهِ غَیرِکَ. فَمَثَّلَ بَینَ یَدَیکَ مُتَضَرِّعاً، وَ غَمَّض بَصَرَهُ إلَی الأرضِ مُتَخَشِّعاً، وَ طَأطَأَ رَأسَهُ لِعِزَّتِکَ مُتَذَلِّلاً، وَ أبَثَّکَ مِن سِرِّهِ ما أنتَ أعلَمُ بِهِ مِنهُ خُضوعاً، وَ عَدَّدَ مِن ذُنونبِهِ ما أنتَ أحصَی لَها خُشوعاً، وَ استَغاثَ بِکَ مِن عَظیمِ ما وَقَعَ بِهِ فی عِلمِکَ وَ قَبیحِ ما فَضَحَهُ فی حُکمِکَ.»   دعای31 - شماره های 6تا9

اینک در حضور تو قرار دارد بنده ای که دستخوش گناهان گشته و عنان او به دست خطاها سپرده شده؛ و شیطان بر او چیره گشته و او را فریفته است، و نسبت به عمل به فرامین کوتاهی کرده و بهانه آورده است. گویی بنده ات، قدرت تو را ندانسته و احسان بسیار تو را نشناخته است. اما وقتی ابرهای تیره کنار رفتند و چشم او از نابینایی نجات پیدا کرد، ستم هایی که بر خود کرده بود را شمارش کرد و در مخالفت با پروردگار، اندیشه کرد و گناهان بزرگ خود را دید. بالأخره او با امید و شرم، روی به تو آورد و با آرامش دل، به روی تو رغبت نمود و با یقین و آرزو، آهنگ تو را کرد و با دلِ ترسان و بی آلایش، قصد تو را نمود و چشم امیدش از غیر تو بسته شد. زاری کنان، حضور تو ایستاد و با فروتنی هر چه تمام تر، دیده به زمین دوخت و سر خود را به خواری و ذلت، در برابر تو، پایین آورد و راز خویش را با تو در میان نهاد و گناهان خویش را یک به یک، بر زبان آورد و از آن کثافات و آلودگی های بزرگی که دچار آن ها شده بود، به تو پناه آورد.

«به امید ظهور یگانه مُنجی عالَم»

خارِ توأم ای گل، ز چه رو، خار بمیرم     بُگذار، کنار تو به گلزار، بمیرم

دیدار تو خوب است ولی خوب تر از آن     این است که در لحظۀ دیدار، بمیرم

یک عمر، نگه داشته ام جان به هوایَت     یک لحظه نگاهم کن و بُگذار بمیرم

چشمی بِگُشا تا که به یک چشم گشودن     یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم

هر چند چو من عَبد خطاکار، نداری     مَگذار که چون عبد خطاکار بمیرم

 

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در استان خراسان رضوی، اینجا را کلیک نمایید.

لطفاً برای مشاهدۀ سایر سفرنامه های من در ایران، اینجا را کلیک نمایید.

برای مشاهدۀ صفحه اصلی سایت، اینجا را کلیک نمایید.