سفرنامه های من در تربت جام

پیمایش دره بردو - تربت جام

خبر ویژه پیمایش دره بردو - تربت جام

روستای بردو، هرچند به فریمان، نزدیک تر است، اما از توابع شهرستان تربت جام، به حساب می آید. این روستا، در 47کیلومتری شرق فریمان و در 57کیلومتری غرب تربت جام، واقع شده است. ارتفاع این روستا از سطح دریا، 1380متر می باشد. در 5کیلومتری جنوب غربی این روستا، دره ای عمیق و پرآبی وجود دارد که طبیعت آن بیشتر، شبیه به طبیعت هزار مسجد می باشد.

ادامه مطلب ...
صعود زمستانی قله بزد - تربت جام

صعود زمستانی قله بزد - تربت جام

قلّۀ متفاوت بزد، بر خلاف ارتفاع نه چندان زیادش، یکی از پر تردّدترین قلّه های خراسان رضوی می باشد. قله ای با ارتفاع 2810متر که نامش را از روستای همجوارش گرفته است. تربت جامی ها، بیشترین سهم را در صعود به این قله دارند.

ادامه مطلب ...