خبر ویژه پیمایش کویری روستای باقرآباد(داورزن) به روستای رضاآباد(شاهرود)

بالأخره در اواسط اسفند1395، این فرصت به دست آمد که با همراه ترین دوستم، (عظیمی) دست به یک پیمایش کویری به یاد ماندنی بزنیم، که با تمام فشارها و سختی هایش، بسی دل چسب بود.